Kája Mařík
Uvod > Román > Po stopách Káji Maříka

Po stopách Káji Maříka

aneb „maříkologická“ procházka Mníškem pod Brdy

Stará škola, dnes Městský úřad.

Stará škola dnes Městský úřad. Rodina Wagnerova bydlela v přízemní bytě školy v letech (cca) 1890–1924. V této budově tedy Marie Wagnerové strávila větší část svého života. Vyrostla tu, a také se sem vrátila po krachu svého manželství. Můžeme předpokládat, že do této školy „chodili“ fiktivní hrdinové románů Marie Wagnerové (Kája, Zdeňa, Vojta Brabencovic, Terina Pachlovic a jejich další spolužáci a také jistě řídících Márinka.)
Foto: Lucie Prudíková.
Adresa: Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 (budova je přímo v centru města, vpravo a za roh je kostel sv. Václava).

Na budově Městského úřadu (vpravo od hlavního vchodu) byla 26. 7. 2014 slavnostně odhalena pamětní deska na počest Marie Wagnerové-Černé alias Felixe Háje.

Fotka budovy v den odhalení pamětní desky.

 

Kostel sv.
Václava.Kostel sv. Václava. Marie Wagnerová byla hudebně nadaná a v Mníšeckém kostele léta hrála na varhany a vedla kostelní sbor. V Lážovském kostele samozřejmě Kája ministroval a odehrává se zde řada příhod z knih.
Oficiální internetové stránky mníšecké farnosti sv. Václava.
Foto: Lucie Prudíková
Poloha: kostel sv. Václava leží přímo v centru Mníšku.
Kostel sv.
Václava.Kostel sv. Václava
Foto: Lucie Prudíková
Poloha: kostel sv. Václava leží přímo v centru Mníšku.
Hrob Felixe Háje na
mníšeckém hřbitově.Hrob Marie Wagnerové-Černé na Mníšeckém hřbitově. (Hrob je vlevo u zdi v rohu, hned vedle hrobu rodičů Černých a sestry Aninky). Je zajímavé, že na hrobu paní spisovatelky je jako první jméno uveden její pseudonym, tj. jméno Felix Háj.
Foto: Lucie Prudíková.
Poloha hřbitova: na konci ulice Nádražní, cca 600m na jih od centra města, u rychlostní komunikace R4. Hřbitov je zakreslen např. na tomto plánku města.
Hrob Felixe Háje na mníšeckém hřbitově.Detailní snímek hrobu.
Foto: Lucie Prudíková.
Poloha hřbitova: na konci ulice Nádražní, cca 600m na jih od centra města, u rychlostní komunikace R4. Hřbitov je zakreslen např. na tomto plánku města.
Zámek v Mníšku.

Zámek v Mníšku pod Brdy. Pohled ze břehu Zámeckého rybníka. Mníšecký zámek je nyní v majetku státu. V roce 2006 byl po rozsáhlé obnově zpřístupněn veřejnosti. Více informací najdete na webu zámku.
Poloha: zámek leží nedaleko centra Mníšku.
Foto: Lucie Prudíková.

Na Zámeckém rybníku se odehrává pátá kapitola I. dílu, Prvně na ledě:
„Na zámeckém rybníku už snese,“ hlásil Vojta Brabencovic po ránu ve škole. Všichni věděli, co to znamená. Na zámeckém rybníku už je tak silný led, že snese. A v 10 hodin všichni kluci zamířili od školy vlevo za roh „do stodol“ kolem staré kovárny a rovnou po svahu k rybníku…

V zámku se odehrává XII. kapitola III. dílu Káji Maříka.
Úryvek: …Ale už byli v chodbě a Kája se hrozně polekal. Stálo tam několik rytířských brnění, zrovna jako rytíři sami, s kopími v ruce. V Kájovi hrklo, ale honem se zas uklonil; „Pěkně vítám, a to jsou k nám hosti! Ale já bych tu šavličku schoval. Mohla by z ruky vypadnout.“
Kníže pán se smál a vysvětloval: „To nejsou rytíři, Kájo, to je než rytířské brnění.“
Kája ani muk, ale v duchu si myslil: „Ju, vrnění, když ani nepípnou! Pepíček tety Čížkovic taky vrní, ale je ho slyšet!“
Už stáli u vysokých dveří…

 

Zámek v Mníšku.Vstup do mníšeckého zámku.
Poloha: zámek leží nedaleko centra Mníšku.
Foto: Lucie Prudíková.

Bosý Kája s ranečkem rozpíčků (?). V ulici Káji Maříka najdete tuto skříňku s fiktivní podobou nejslavnějšího fiktivního Mníšeckého rodáka.
Foto: Lucie Prudíková

 

Tři pohledy na poutní areál Skalka. První z centra Mníšku, vlevo kostel sv. Václava.
Poloha: Skalecký areál se nachází 1,5 km severně od centra Mníšku. Jeho poloha je zakreslena např. na tomto plánku.
Foto: Lucie Prudíková.

 

Skalecký kostelík a klášter. Foceno z aleje v Lipkách.
Poloha: Skalecký areál se nachází 1,5 km severně od centra Mníšku. Jeho poloha je zakreslena např. na tomto plánku.
Foto: Lucie Prudíková.

Skalka je v „Kájovi“ zmíněna několikrát. Např. se o skalecké pouti odehrává třetí kapitola II. dílu. Existuje také zajímavá teorie, že právě na Skalku umístila Marie Wagnerová samoty, tj. domov Káji a Zdeni. V areálu Skalky se totiž dříve nacházela myslivna (z ní zbyly pouze trosky) a hájovna (ta již neexistuje vůbec), jejichž vzájemná vzdálenost odpovídala knižnímu popisu. Na Skalce také působil lesník Karel Rygal, známý Marie Wagnerové, který byl předlohou pro literární postavu „vzácného pána“ Stanislava Rédla. Nicméně existují i agumenty, které této teorii odporují.
Ve skalecném kostelíku měli fiktivní svatbu Kája a Zdeňa.
Velmi rozsáhlé materiály o poutním areálu Skalka najdete na webu prostor-ad.cz (plánek Skalky, dějiny Skalky, sken publikace o dějinách Skalky z r. 1924).
 

Kostel sv. Máří Magdalény na Skalce.
Poloha: Skalecký areál se nachází 1,5 km severně od centra Mníšku. Jeho poloha je zakreslena např. na tomto plánku.
Foto: Lucie Prudíková

1. 3. 2007 Helena Tesařová, aktualizace 2014