Překlady Káji Maříka

Slovensky existuje Kája Mařík ve dvou různých verzích:

Ke Slovensku měla Marie Wagnerová-Černá vřelý vztah. Byla tam uznávána víc než v Čechách. Na sklonku života strávila na Slovensku sedm měsíců na ozdravných pobytech v Banské Bystrici a Starých Horách. Na Slovensku dostal svoje první zaměstnání také náš hrdina, tedy Kája, a odešel tam i se Zdeňou (díly 6 a 7). Zajímavostí pak je, že z vydání, která vyšla v Občanské tiskárně Brno během protektorátu (a tedy v době existence Slovenského štátu), jsou přímé zmínky o Slovensku vypuštěny. Z textu není vůbec zřejmé, že se Kája se Zdeňou odstěhovali právě na Slovensko.

O tom, jak je Kája na Slovensku populární, jistě svědčí i projekt Mauí chuapec z Radošovec (2014/2015), což je historicky první pokus o převedení Káji na filmové plátno. O tomto projektu se více dozvíte ve zvláštní sekci našeho webu.

Polsky: autorka domlouvala překlad s institucí Towarzystwo polsko-czechoslowackie v Krakově, ale k vydání nikdy nedošlo, jednání probíhalo na jaře roku 1934, tedy krátce před smrtí Marie Wagnerové.

Německy: Wagnerová plánovala překlad do němčiny, jenže marně hledala překladatele. Svému otci (který běžně překládal odborné články) to zadávat nechtěla, hovořila o své sestřenici, profesorce na německém lyceu, ale k realizaci tohoto nápadu nikdy nedošlo.