Kája Mařík
Uvod > Zajímavosti > Překlady Káji Maříka

Překlady Káji Maříka

Slovensky existuje Kája Mařík ve dvou různých verzích:

  • Káju do slovenštiny převedl za 1.republiky tzv. Spolek slovenských bohoslovců v Olomouci, ale vznikl pouze první díl.
  • Spolok sv. Vojtecha vydal v 90. letech dva svazky:
    Prázdniny Kaja Maříka – rok vydání 1994, je to překlad z vydání TJ Bohenians z roku 1990, přeložila Elena Dzurillová, korigovala Jarmila Kosmálová, ilustroval Jozef Cesnak.
    Študent Kajo Mařík – rok vydání 1995, opět překlad z vydání TJ Bohemians, přeložila Elena Dzurillová, korigovala Mária Drdulová, ilustroval Jozef Cesnak.

Ke Slovensku měla Marie Wagnerová-Černá vřelý vztah. Byla tam uznávána víc než v Čechách. Na sklonku života strávila na Slovensku sedm měsíců na ozdravných pobytech v Banské Bystrici a Starých Horách. Na Slovensku dostal svoje první zaměstnání také náš hrdina, tedy Kája, a odešel tam i se Zdeňou (díly 6 a 7). Zajímavostí pak je, že z vydání, která vyšla v Občanské tiskárně Brno během protektorátu (a tedy v době existence Slovenského štátu), jsou přímé zmínky o Slovensku vypuštěny. Z textu není vůbec zřejmé, že se Kája se Zdeňou odstěhovali právě na Slovensko.

O tom, jak je Kája na Slovensku populární, jistě svědčí i projekt Mauí chuapec z Radošovec (2014/2015), což je historicky první pokus o převedení Káji na filmové plátno. O tomto projektu se více dozvíte ve zvláštní sekci našeho webu.

Polsky: autorka domlouvala překlad s institucí Towarzystwo polsko-czechoslowackie v Krakově, ale k vydání nikdy nedošlo, jednání probíhalo na jaře roku 1934, tedy krátce před smrtí Marie Wagnerové.

Německy: Wagnerová plánovala překlad do němčiny, jenže marně hledala překladatele. Svému otci (který běžně překládal odborné články) to zadávat nechtěla, hovořila o své sestřenici, profesorce na německém lyceu, ale k realizaci tohoto nápadu nikdy nedošlo.