Kája Mařík
Uvod > Vědecko-publicistické okénko > Kája Mařík, skutečnost nebo legenda?

Kája Mařík, skutečnost nebo legenda?

 

Obálka knihy Kája Mařík, skutečnost nebo legenda?(Kolektiv autorů: Antonín Krása, Jitka Radkovičová, Marie Šlapetová; Úvod Ivanka Devátá; Fotografie: František Králík, Karel Karafiát; Vydala a vytiskla Matice cyrilometodějská s. r. o. jako svou 52. publikaci, Olomouc 1997; Brožované, formát A5, 142 stran + 24 stran příloh; 148 Kč). ISBN 80-238-2856-8. 

Autoři této publikace se snaží hledat živé předlohy postav knih o Kájovi Maříkovi na základě výpovědí pamětníků, korespondence, kronik a dalších pramenů. Co je skutečnost a co literární fikce? Rozlišit to je stěžejní úkol této práce. Bohatá černobílá obrazová příloha.

 

Obsah

I. Ivanka Devátá: Úvod

II. Marie Šlapetová: Společné pouto – Kája Mařík

III. Marie Šlapetová: Maříkologové

IV. Marie Šlapetová: Knížka mého mládí – Kája Mařík

V. Antonín Krása: Z historie Lážova

VI. Antonín Krása: Kája Mařík v pohádce

VII. Antonín Krása: Legenda z kraje Káji Maříka

VIII. Antonín Krása, Jitka Radkovičová: Některé romány autorky Káji Maříka

IX. Jitka Radkovičová: „Kájovské“ knihy mimo sedmidílný cyklus

X. Antonín Krása: Doba, prostředí a učitelská rodina Černých

XI. Antonín Krása: Autorka a Kája Mařík

XII. Jitka Radkovičová: A stručně na závěr

XIII. Jitka Radkovičová: Bibliografie

Obrazová příloha (černobílá, 24 stránek fotografií autorky, Mníšku apod. a fotokopií různých dokumentů)