Kája Mařík
Uvod > Román > Přehled nových vydání

Přehled nových vydání

Na této stránce najdete přehled poválečných vydání Káji Maříka (šlo nám zejména o přehledné shrnutí nám známých údajů o dílech základní řady, tedy dílech 1 až 7, informace o ostatních knihách o Kájovi zde tedy nejsou).

Obálka knihy

Obálka knihy

Nakladatelství brněnské tiskárny, Brno 1948
Redigováno prof. E. Jiříčkem, ilustrace Vilma Vrbová-Kotrbová.
Zkrácená verze s jazykovými úpravami. Text dílů I. až V., je zhuštěn do trilogie. Děj končí svatbou Káji a Zdeni.

Na záložce knih se píše: Prof. Jiříček zhustil vyprávění do tří svazků, vypustiv rozvleklé nebo opakující se partie vydání prvotního, a také provedl pečlivou úpravu textu po stránce jazykové. Možno říci, že teprve toto vydání, obohacené krásnými ilustracemi Vilmy Vrbové, je důstojné této populární knihy.

Např. z textu IV. dílu (podle klasického číslování) chybí kapitoly: Kája cvičí Lysku a Lízu, Děti návštěvou u cikánů, Návštěvou u Malinů, Kája zpívá místo pana Kypra, Velikonoční svátky, Kája nese psíka do školy.

Obálka knihy  Obálka knihy

Obálka knihy

Obálka knihy

Vyšehrad, 1969
Ilustrovala, vazbu a grafickou úpravu navrhla Jaroslava Bičovská.
Vyšly díly 1 až 4 ve třech svazcích (díl 3. a 4. jsou sloučené a označené jako třetí díl, toto uspořádání převzalo více novodobých vydání Káji Maříka, viz dále), v nákladu 80 tisíc výtisků (z větší části se ale tento náklad nedostal do distribuce, protože šel po začátku normalizace do stoupy).

Pro toto vydání byla provedena jazyková a redakční úprava textu. Na této úpravě zaráží zejména systematické vypuštění epizodních postav různých chudých a ubohých, kterých se Kája vždy tak ochotně ujímal (stařeček Diviš, Zlíchovský Jiříček, strejček Vejmola, a jsou také vypuštěny dvě kapitoly třetího dílu, ve kterých Kája se Zdeňou vybírají peníze pro nemocné). Nepochopitelné je vypuštění kultovní kapitoly o „zubu času co hlodá malým klukům budničky (=bundičky)“. Z třetího dílu chybí dvě kapitoly s panem Karbulkou, zejména kapitoly 18 je opravdu škoda, je nabitá oblíbenými hláškami („Přeplňujete-li žaludků svých...“, „Ó mluvo mateřská, zahal tvář svou šlojířem smutečním!“, epizodka se „sekaničkami“).

Přehled vypuštěných kapitol: v druhém dílu 7. a 8. (Marjánka šafářovic se ztratila, Domluva pana lesního a „zub času“). Ve třetím dílu kapitoly 17. a 18. (Balónek – Hra na pohřeb, Pan Karbulka učí děti správné mluvě mateřské – Krmě pana Karbulky) a dále kapitoly 36, 40, 41 (Kája na sbírce s Milosrdným bratrem, Děti u řídících, Kája se Zdeňou na sbírce pro mrzáčky ve Vincentinu). Ve čtvrtém dílu chybí kapitola 19 (Strejček v pastoušce), kapitola 24 (Kája u Jiříčka) je sloučená s následující kapitolou a pasáž s Jiříčkem tam chybí, kapitola 26 je zkrácená o celkem dlouhou pasáž v níž Kája prodává kytky místo strejčka Vejmoly a vidí ho při tom profesor Kučera (proto je přejmenovaná, místo Strejček Vejmola se jmenuje První konference). Pozn.: je možné, že vypuštěných pasáží je v této verzi textu i víc, kontrolu jsme provedli jen zběžně, podle názvů kapitol.

Odkaz: přehled historie nakladatelství Vyšehrad 1934–2004. O vydání Káji Maříka se zmiňuje kapitola Krátce prodloužené jaro (1969–1971).

Nakladatelství Dialog, Frankfurt nad Mohanem
Háj, F.: Kája Mařík. Svazek 4 – Student. Ilustroval Andrej Kováčik. Nakladatelství Dialog, Frankfurt nad Mohanem. 229 s., reprint pražského 5. vydání z roku 1933.
Podle Katalogu knih českého exilu 1948–1994 (editor Jiří Gruntorád), str. 68.

Obálka knihy

TJ Bohemians Praha, 1990
Ilustrace: Andrej Kováčik (převzaty z předválečných vydání Občanské tiskárny v Brně).
Redakce a jazyková úprava původního textu: Petr Kettner. Náklad 100 000 výtisků.

V TJ Bohemians vyšly v této úpravě díly I až VII a také další knihy o Kájovi.
Kvalita této verze textu je diskutabilní, nejsou vypuštěné žádné kapitoly, ale místy chybí celé odstavce textu, věty mají posunutý význam apod. O tom jaká byla knize věnovaná „péče“ svědčí mj. i kolorovaná kresba na obálce. Kája má na ní blonďaté vlasy.

Obálka knihy

Nakladatelství „VD“ – Drábek, Praha, 1991
Ilustrace: Andrej Kováčik (převzaty z předválečných vydání Občanské tiskárny v Brně).
Vydalo nakladatelství „VD“ – Drábek Praha (jako svou 1. publikaci).
Obálka a grafická úprava Věra Pešková, redakční poznámka PhDr. J. Halada.
Vytiskly Jihočeské tiskárny a. s. České Budějovice.

Vyšly díly 1 až 7 ve třech svazcích (1 + 2, 3 + 4, 5 + 6 + 7).
Jedná se o přetisk klasických vydání z Občanské tiskárny Brno (díly I a II jsou přetisky vydání z roku 1937, díl III je z roku 1942, díly IV–VI z roku 1937, díl VII je přetiskem vydání z roku 1938).

Obálka knihy Obálka knihy Obálka knihy

Obálka knihy

Vyšehrad, 2000 (přetisk vydání z roku 1969)
Ilustrovala, vazbu a grafickou úpravu navrhla Jaroslava Bičovská (1969)
Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., v Praze roku 2000 jako svou 262. publikaci. Vydání první.
Odpovědná redaktorka Marie Válková.

Vyšly díly 1 až 4 ve třech svazcích (ale jsou označené jako díly 1 až 3), je vypuštěna řada kapitol (viz Vyšehrad 1969).
Odkazy: http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/18659/skolak-kaja-marik-i/
http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/18660/skolak-kaja-marik-ii/
http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/18661/skolak-kaja-marik-iii/

Obálka knihy

Obálka knihy

Levné knihy KMa, 2006 (text převzat z vyšehradského vydání z r. 1969 nebo 2000).
Ilustrace: Saša Švolíková. Odpovědná redaktorka: Izabela Trefná. Obálka, zlom a grafická úprava: František Kapasný. První vydání v nakladatelství Levné knihy KMa, s. r. o.

Jedná se díly 1 až 4 v jednom svazku (ale jsou označené jako díly 1 až 3), je vypuštěna řada kapitol (viz Vyšehrad 1969).
Odkaz: http://www.levneknihy.cz/DetailZbozi.aspx?z=70632

Obálka knihy

Nakladatelství XYZ, 2006

V této úpravě zatím vyšel jen první díl. Ilustrace na obálce je kolorovaný obrázek od Andreje Kováčika (který se vztahuje k 17. kapitole III. dílu).

Odkazy: http://www.xyz-knihy.cz/skolak-kaja-marik-1-dil.html (na webu u vydavatele),
http://www.knizniweb.cz/jnp/cz/ctenari/e_knihkupectvi/katalog/data-tituly-S-SKO-Skolak_Kaja_Marik_1__dil.html (knihu distribuuje mj. Knižní klub).

Informace na tuto stránku průběžně doplňujeme, poslední aktualizace 8. prosince 2008. Pokud máte k dispozici obrázky nebo doplňující údaje, napište nám, prosím, do Knihy návštěv nebo do diskuzního klubu Kája Mařík na Lopuchu.