Maříkologové

Maříkologové jsou neoficiálním klubem fanoušků Káji Maříka, jehož hlavním znakem je, že jeho činnost probíhala a probíhá zcela spontánně, zezdola. Je to asi do značné míry dané tím, že po F. Hájovi nezbyli potomci, kteří by se o jeho odkaz „oficiálně“ starali a Káju by popularizovali. Maříkologové se o to snaží dle svých možností.

Kája byl dlouhá léta knihou nežádoucí, zakázanou, od svého vzniku je knihou vysmívanou. Nicméně i přes svoji kontroverznost má stále nezanedbatelné množství fanoušků a čtenářů, kteří ho milují.

Maříkologové nejsou nijak organizovaní. Kdokoli má rád Káju a zajímá se o něho, určitě se mezi maříkology může počítat.

Samotné slovo maříkolog vzniklo v komunitě kolem mníšeckého učitele, pana Antonína Krásy.

Tento web se snaží na práci první generace maříkologů navazovat, jsme v osobním kontaktu. Více o nás se dočtete v článku Maříkologové na internetu.

Co o maříkolozích v roce 2007 při psaní své absolventské práce zjistila Lucie Prudíková, se dozvíte na jejím blogu: http://abuc.blog.cz/0801/marikologove.