Kája Mařík
Uvod > Maříkologové

Maříkologové

Maříkologové jsou neoficiálním klubem fanoušků Káji Maříka, jehož hlavním znakem je, že jeho činnost probíhala a probíhá zcela spontánně, zezdola. Je to asi do značné míry dané tím, že po F. Hájovi nezbyli potomci, kteří by se o jeho odkaz „oficiálně“ starali a Káju by popularizovali. Maříkologové se o to snaží dle svých možností.

Kája byl dlouhá léta knihou nežádoucí, zakázanou, od svého vzniku je knihou vysmívanou. Nicméně i přes svoji kontroverznost má stále nezanedbatelné množství fanoušků a čtenářů, kteří ho milují.

Maříkologové nejsou nijak organizovaní. Kdokoli má rád Káju a zajímá se o něho, určitě se mezi maříkology může počítat.

Samotné slovo maříkolog vzniklo v komunitě kolem mníšeckého učitele, pana Antonína Krásy.

„Kolem roku 1975 začala se rozvíjet jakási „invaze“ ctitelů Káji Maříka do Lážova. Zájemci přicházeli, přijížděli, psali – dotazovali se. Zakazovaný Kája „žil“. Většinou návštěvy končily u mne. V Lážově nebyl nikdo aspoň trochu kájovsky zasvěcený. Musel jsem se Kájou zabývat. Ctitelé Káji leccos věděli, obohacovali mne o nové poznatky a svými dotazy mne přiváděli „na stopy“. Cítil jsem povinnost odměnit se jim „reálnými" znalostmi. Doháněl jsem zpoždění. Začal jsem „listovat“ v Kájovi a v Řídících Malince, abych se trochu orientoval v literární fikci a v místní realitě. Pátral jsem po dokumentech a vyptával jsem se u místních pamětníků. Někdy něco nehrálo, musel jsem ověřovat z jiné strany a porovnávat. Lážov - a dokumentů tak žalostně málo. I v tom je doklad autorčiny tragiky. Za dvacet let se u mne vystřídalo víc jak sto padesát zájemců, z nichž cca třicet bylo zapálených a z těch třiceti se zrodilo asi patnáct „znalců“, vlastně maříkologů. Korespondovali jsme spolu. Stejně je to div! Tolik lidí z Čech a z Moravy – katolíků, jinověrců a ateistů, starých i mladých, nikým nedirigovanych – „se našlo“ pro stejnou myšlenku, vedeno snad především svým srdcem. A kolik je těch, o kterých nevíme?“

Podrobněji se historii této skupiny pan Krása věnuje v knize „Kája Mařík, skutečnost nebo legenda?“ Pokud nemáte knihu k dispozici, doporučujeme pasáž o maříkolozích z absolventské práci Lucie Prudíkové „Vnímání ŠKM současným čtenářem“. Další podrobnosti o historii první generace maříkologů se můžete dozvědět také z textu paní Marie Šlapetové, který přednesla na vernisáži výstavy o Felixu Hájovi v Mníšku v roce 2007 (str. 1, str. 2, str. 3, str. 4).

Tento web se snaží na práci první generace maříkologů navazovat, jsme v osobním kontaktu. Více o nás se dočtete v článku Maříkologové na internetu.

Co o maříkolozích (první i druhé generace) v roce 2007 při psaní své absolventské práce „Vnímání Školáka Káji Maříka současným čtenářem“ zjistila Lucie Prudíková, se dozvíte na jejím blogu: http://abuc.blog.cz/0801/marikologove.