Kája Mařík
Uvod > Kvízy > Maříkovská Elita

Maříkovská Elita

1. Jak se jmenuje holič nalevo od trafiky a napravo od ulice, kde bydleli Matochovi?
Malec
Taubes
Traubes
Mates

2. Komu byl zasvěcen Lážovský kostel?
Sv. Františkovi
Sv. Václavovi
Sv. Ludmile
Nejsvětější Trojici

3. Který z následujících prohřešků si Kája nezapsal k první svaté zpovědi?
Hříšné myšlenky na hraní na klavír
Příhodu s rozinkami, které napolo vyjedl
Nestřídmost v pití
Hříšné myšlenky na pomstu tetě Dvořákové, že přinesla do lesovny mrňouse

4. Jak se jmenovala kovářka za svobodna?
Ťuhýková
Vočulomová
Čiperková
Čáplová

5. Jak se jmenovala maminka hajná za svobodna?
Šilerová
Drahotová
Páclová
Ženíšková

6. Odkud byl podle svých slov Jaroslav Kapras, jeden z „ženichů“ pro Zdeňu?
z Prahy
z Příbrami
z Berouna
z Lážova

7. Kdo zařídil Kájovi hodiny klavíru u Mistra Netrefy?
Pan doktor Jirsa
Pan ředitel reálky Černý
Pan katecheta Čermák
Pan profesor Borovička

Jak se jmenovaly čtyři dcery lesního Rosenauera, u kterého byl Kája na lesnické praxi?
Vilemín, Gretchen, Mary, Gáby
Vilemín, Gretchen, Rózi, Gáby
Rózi, Gáby, Mila, Mary
Rózi, Gretchen, Mila, Gáby

9. Jaký první oběd uvařila sama Zdeňa Kájovi v jejich novém domově na Slovensku?
Rajskou omáčku s knedlíkem
Koprovou omáčku s knedlíkem
Tvarohové buchtičky
Rozpíčky

10. V první třídě v Lážově se Kája popral s Vojtou Brabenců, jak se jmenoval chlapec, kterému Kája „naprášil“ v první třídě pražské reálky?
Lojzek Hochmann
Lojzek Mácha
Pepík Hybeš
Francek SochořPočet bodů: